Print deze pagina

. Wie kent ze niet, de leer, - lees en rekenproblemen

Wie kent ze niet, de lees,- leer en rekenproblemen bij uzelf en/of bij uw kind. Ouders krijgen tegenwoordig steeds vaker te horen dat hun zoon of dochter "na tal van onderzoeken / testen", ADD, ADHD, dyslexie, dyscalculie, enz. heeft. Wat kunnen o.a. de mogelijke oorzaken zijn?

 

====================================================================

 

-Switching;

Dit is als een kortstondige kortsluiting in het elektrische systeem van het lichaam en "onderbreekt" de stroom van en naar de hersenen. Hierdoor ontstaat er verwarring over de verwerking van neurologische informatie.

Informatie raakt  "kwijt" of wordt naar de verkeerde hersenhelft gestuurd, of er is vertraging in de verwerking van de informatie. In deze verwarde toestand kent het onderbewuste werkelijk zijn rechter en linkerkant niet, een veel voorkomend probleem bij dyslectische mensen. 

Enkele manieren waarop een switching zich uit zijn:

+verwarring tussen de letters p,q,b en d, bij het lezen en schrijven

+verwisseling van cijfers bij het rekenen

+problemen met links en rechts

+verwarring of "mist" in algemene denkprocessen, vooral wanneer de persoon onder druk staat.

 

====================================================================

 

-faalangst / stress;

Kan zich o.a. uiten thuis en/of op school in; buikpijn, eet- slaap problemen, onzekerheid, vaak plassen, niet lekker in hun vel zitten, boosheid/frustratie, vermijdingsgedragingen (bijv. "ik doe het niet" of "ik heb er geen zin in"), enz..

Op school bijv. bang om hardop voor te lezen, om fouten te maken (juist het samen schoolse hardop lezen zou al de nodige stress wegnemen). Dit zie je vaker bij kinderen die toch  al  moeite hebben  met leren, lezen, rekenen  en taal.  Ondanks  dat deze kinderen heel  hard  hun best doen, krijgen ze toch elke keer weer te horen " nou je zal nog meer je best moeten doen". Dit veroorzaakt nog meer "emotionele" stress, angst en druk op het kind, wat het nog meer onzeker maakt. Terwijl ze zelf niet weten waarom het niet gaat, waarom er geen toegang is tot bijv. de breinfuncties, zie ook switching hierboven.

Door angst voor bijv. rekenen, hardop voorlezen, een leerkracht met een bepaalde uitstraling wat hun herinnert aan iemand waarbij ze een mindere ervaring hebben, de gedachte hebben "O, help dit kan ik niet" enz..  wordt het "leren"  belemmert, levert stress op.

Ook heel belangrijk is, vind je het leuk om te leren, ga je met plezier naar school. Wanneer je iets moet doen waar je geen plezier aan beleeft, dan wordt het schoolse gebeuren ook minder. Vaak zie je dat het niet leuk vinden gepaard gaat met het niet kunnen. Iets wat je niet goed kunt doe je meestal ook niet graag. En levert dus weer stress op, vandaar dat zonder stress leren of wat je ook doet zo belangrijk is.

 

===================================================================

 

-zintuigen;Terwijl onze ogen de letters en woorden scannen, zijn onze hersenen bezig om die letters en woorden een zinvolle betekenis te geven. Hierbij leveren verschillende hersendelen ieder hun eigen bijdrage. Als dat alles volgens plan verloopt, kun je de woorden lezen, de woorden tot zinnen samenvoegen, verbanden tussen de zinnen leggen, de tekst begrijpen, conclusies trekken en zin van onzin onderscheiden.

Belangrijk voor het leren is:

-de ontvangst van informatie via de zintuigen,

-de verwerking van informatie in de hersenen,

-reactie op of uiting van die informatie via het efferente stelsel. (het efferente stelsel stuurt de informatie van de hersenen naar het lichaam).


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

*Het evenwichtssysteem / beweging:

Beweging begint al na de geboorte met o.a. liggen, trappelen, rollen, zitten, kruipen, enz.. Bij bewegingen wordt bijv. o.a. de oog- hand coördinatie geoefend maar ook het samen gebruiken van het evenwichtssysteem, de waarneming van eigen lijf en lichaamspositie, en het visueel systeem. Om bewegingen bewust te kunnen controleren, moet zijn bewegingsruimte steeds ruimer worden. Als een kind van 3 -6 jaar tijdens het wandelen voortdurend huppelt, springt en draait dan is hij bezig zijn evenwichtsgevoel te leren controleren. Het hoogste nivo van evenwicht is namelijk stil te zitten/staan. Hyperactiviteit en concentratiestoornissen kunnen tekenen zijn van een onderontwikkelt evenwichtssysteem.

Zowel het gezicht als gehoor zijn voor hun functioneren van de evenwichtsorganen afhankelijk  (deze bevinden zich in het binnenoor en zijn taak is toezicht houden op en zich aan te passen aan elke beweging van het hoofd of de omgeving).

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

*Het gehoorsysteem:

is nodig om duidelijk te leren spreken, articuleren, lezen, spelling en 'gefocust' luisteren. Als je niet goed kunt horen zou je de b,d, q en p moeilijk kunnen onderscheiden en dit kan spellingsproblemen en/of dyslexie veroorzaken.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

*Het visuele systeem:

Belangrijk bij de ogen zelf is, het beeld moet door beide ogen scherp en duidelijk geconcentreerd worden waargenomen.  Bij het niet in balans zijn van het evenwichtsmechanisme en het visuele systeem kunnen zwakheden voorkomen als: slecht diepte kunnen zien, verminderde oog- hand coördinatie (handschrift en spellen), een niet voldoende oog- volgbeweging (die belangrijk is voor het volgen van een geschreven regel), en de mogelijkheid om snel opnieuw te focussen van veraf naar midden of dichtbij. Dit laatste is erg belangrijk bij het overschrijven. Kortom als een kind bij het zien, horen of bewegen niet aan bepaalde normen kan voldoen, als niet alle bewegingscombinaties voldoende zijn ontwikkelt, ontbreken de fundamenten van het leren zelf.

 

====================================================================

 

Wat kan Neuro Energetische Kinesiologie doen?

Neuro Energetische Kinesiologie is een methode waarin de Oosterse kennis (meridianen, acupunctuurpunten) gecombineerd worden met de Westerse kennis (spiertesten, psychologie, anatomie). Spieren maar ook andere delen in het lichaam reageren op stress (bijv. op school, thuis, het niet kunnen maar wel willen leren, de druk op een persoon, angst, enz.), en kan zich overal in het lichaam vastzetten, bijv. in hersengebieden, ogen, cellen, weefsels, spieren enz.. Wanneer die stress te veel wordt in het lichaam, kun je hiervan hinder ondervinden en er kunnen klachten ontstaan, zie hierboven. We laten bij Neuro Energetische Kinesiologie het onderbewuste aan het woord, via zachte spiertesten. Via combinaties van acupunctuurpunten krijgen we toegang tot stress in alle weefsels en cellen, emotionele wegen in het brein en energetische structuren. Het lichaam vertelt een verhaal dat onder de klachten ligt en toont de weg naar deblokkering.


Vorige pagina: waarvoor kun je bij mij terecht?
Volgende pagina: Mini kuren