Print deze pagina

. Energetische URIM-, BRON-code stoel

 

Alle Energetische stoel behandelingen kunnen gedaan worden op 1.5 m. afstand. 

Chakra's en dimensies harmoniseren en opschonen in de URIM-Code stoel


De sessie gebeurt in de URIM-Code. Deze stoel is heel bijzonder en valt onder de astronomische geneeskunst. In deze stoel zijn in de armleuningen en rugleuningen speciale getallencodes en symbolen verwerkt. Hierbij horen ook de daarvoor bestemde kristallen die op de armleunigen liggen. Dit tezamen is een combinatie waar lichtwezens op af komen. Vandaar "levend licht". Wanneer je plaats neemt in deze stoel met je handen over de kristallen, komen er meteen een groep lichtwezens om jou te helpen helen. 

 

Voor de chakra's en dimesies opschonen en harmoniseren zijn speciale programma's. Hierbij wordt gewerkt met templates (schijfjes) en chakrasymboolkaarten (met getalcodes en speciale symbolen), en met de daarvoor bestemde kristallen.

 

Dit programma gaat jou helpen om oude belastende codes te verbreken, je systeem op te schonen van oude herinneringen, jou te bevrijden van (oude) beperkingen én om je bewustzijn te verruimen. Naast het opschonen en harmoniseren, wordt ook de communicatie tussen je celen en bewustzijn verbeterd. Je wordt tevens verbonden met de 9 dimensies.

 

Zo kunnen oude belastende patronen diepgaand worden verwijderd, energetische blokkades zich opheffen, en helpen inzicht te krijgen in de vaak oude belastende patronen op fysiek en zielsniveau. Hierdoor wordt jou gezondheid en welzijn hersteld.

 

Met name in de onderste 3 chakra's zit de meeste afval, ze zijn een verzamelbak voor oud zeer en niet  alleen van dit leven. Het zijn met name hele oude (emotionele) ladingen, overtuigingen, programmeringen, patronen en code's. Je bent je er niet van bewust, maar ze verstoren en blokkeren je wel.

 

Er wordt begonnen met het eerste chakra, daarna de verbinding met de 1e dimensie, vervolgens het tweede chakra, de verbinding met de 2e dimensie enz..  Als laatste wordt het hartchakra gedaan en dan zijn ook je verbindingen met alle negen dimensies hetsteld.

 

De eerste twee chakra's kunnen (mits er niet te veel hoeft te worden opgeruimd) in één sessie worden gedaan en als er echt heel weinig uitkomt, dan kan de derde ook nog worden gedaan. Maar meestal moet het derde chakra apart gebeuren.

 

Bij de bovenste drie chakra's en de bijbehorende dimensies valt er meestal weinig op te ruimen, deze gaan dan ook een stuk sneller. Het schoonmaken en balanceren van deze drie en de verbinding tussen het hartchakra met de bovenste 3 en de onderste 3 gaat meestal in één sessie.

 

 

Je hebt 3 soms 4 sessies nodig om alle chakra's en dimensies op te schonen en te harmoniseren.

Advies is 1 keer per 3 weken.

 

Voor meer informatie zie Monique Timmers, www.ur-codes.com

 

 

 

 

De URIM-code stoel

 

De URIM-code stoel is een energetische stoel.

Het is een krachtplek met een sterk werkende licht-matrix, die ons als mens in trillingsfrequentie en bewustzijn verhoogt en helpt om balast, blokkades en (oude) pijnplekken te verwijderen en zelfheling te activeren.

 

De URIM-code stoel helpt je spanning los te laten, te vitaliseren, balans aan te brengen, diepgaande inzichten te verschaffen en je weer te verbinden met je authentieke kracht en kwaliteiten. Stress neemt af en onbalans herstelt zich.

 

De licht-matrix van de URIM-code stemt zich volledig af op het energieveld van de persoon die hem gebruikt! 

 

Je krijgt dat aan energie, wat je op dat moment nodig hebt en aankan.


De werking vindt plaats op zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel niveau.

Ik zie bij mijn cliënten  in een relatief korte tijd meer ontspanning / ontlading, waardoor ze meer in hun kracht, vitaliteit en blijheid komen.

Natuurlijk is een genezingsproces ook afhankelijk van andere factoren: goede voeding, een positieve geesteshouding, vertrouwen in je zelfgenezend vermogen, opbouwende gedachten, voldoende ontspanning.

Genezing kan nooit gegarandeerd worden maar ik merk dat de behandelingen die ik samen met de URIM-code stoel geef dieper inwerken en geven meer resultaat waardoor er minder consulten nodig zijn.

 

Wanneer de stoel als onderdeel gebruikt wordt in een sessie worden hier geen extra kosten voor gerekend.

Je kunt de URIM of de BRON-code stoel los inboeken.

 

Moeiteloos in balans met "levend licht"!

 

Voor meer informatie zie Monique Timmers, www.ur-codes.com 

 

 

 

 

 

Energetische BRON-code Stoell 

 

BRON-code is net zoals de URIM-code energetische stoel. De Bron-Code is ontworpen om specifieke programma’s, herinneringen en conditioneringen te wissen die je vasthouden in een verkeerde realiteit omtrent wie je werkelijk bent. Deze werkelijkheden, die in feite zelfontworpen of aangenomen illusies zijn, lijken heel echt en kunnen erg belastend werken op je totale zijn.

 

De Bron-Code kent vijf programma’s die op diep niveau werken:

 

 

* Programma 1 zorgt ervoor dat belastende herinneringen worden gewist, die je mee hebt genomen uit andere ervaringen (je kunt dit vorige levens noemen of ervaringen die in de parallelle werelden plaats vinden) en vrijmaken van kwaliteiten zodat je die weer volledig kunt inzetten.

* Programma 2 zorgt ervoor dat belastende ervaringen en herinneringen worden gewist, die komen van je ouders en de familiepatronen via genetische coderingen en overgeërfde conditioneringen.

* Programma 3 zorgt ervoor dat belastende ervaringen en herinneringen worden gewist, die komen uit beladen situaties in dit leven.

* Programma 4 zorgt ervoor dat de aardse opdracht weer volledig in harmonie komt met je zieleopdracht. In evenwicht brengen van je hart, je ziel en je lichaam. De authentieke kracht van jezelf! Bijvoorbeeld     hooggevoeligheid omvormen tot kracht, meer kunnen aarden, thuiskomen in je lijf.

* Programma 5 zorgt ervoor dat de trillingsfrequentie van het hart omhoog gaat en wordt afgestemd. Het activeren van je hartfrequentie (talenten en kwaliteiten).Deze processen kunnen langzaam gaan of in een keer, dit ligt aan het zielsbewustzijn van de cliënt.

 

De matrix van de BRON-code kun je zien als een hoog intelligent LichtWezen, zij werkt op alle lagen van het lichaam en aura, helpt je om de potentie van je eigen straling en genezend vermogen te vergroten. Je meer te laten leven vanuit je Goddelijke blauwdruk.

De getalsymbolieken die in de BRON-code verwerkt zijn werken o.a. harmoniserend, vitaliserend en genezend op de chakra’s, de organen, de meridianen en het endocriene klierstelsel.

 

Nieuwe tijdse frequentietechniek die zelfheling activeren

 

 

Praktische info.:

 

De URIM- en fe BRON-code stoel is ontwikkeld door Monique Timmers Voor meer informatie zie Monique Timmers, www.ur-codes.com 

 

De zitting in de stoel neemt totaal 30 minuten in beslag (5 minuten intro, 20 minuten plaatsnemen,5 minuten afronding). Na het formuleren van jou intentie tijdens het starten van de zitting wordt je begeleid naar ontspanning en focus naar binnen zodat de stoel optimaal zijn werk kan doen. Daarna vindt de behandeling en transformatie plaats. Als afsluiting aan het einde van de zitting wordt je nieuwe geheelde werkelijkheid, in het hier en nu bekrachtigd.

 

Wanneer de stoel als onderdeel gebruikt wordt in een sessie worden hier geen extra kosten voor gerekend.

Je kunt de URIM of de BRON-code stoel los inboeken.

 

Het is een bijzondere krachtplek!


Voor meer informatie zie Monique Timmers, www.ur-codes.com


Vorige pagina: Cursus / workshop