Over uw dossier, de wet en uw privacy,

 

Als zorgverlener heb ik een beroepsgeheim (geheimhoudingsplicht) en ben ik de enige die toegang heeft tot uw medische gegevens. Ik zal nooit enige medische informatie van u delen met iemand anders (bijvoorbeeld een andere zorgverlener), tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Alleen bij mijn afwezigheid, als er sprake is van waarneming van mijn praktijk door een collega zorgverlener, zal deze collega tijdelijk inzicht krijgen in uw gegevens, mits u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Dit zal alleen gebeuren met een collega die ook voldoet aan dezelfde geheimhoudingsplicht en regels ter bescherming van uw medische gegevens.

Mocht ik advies willen vragen over uw casus met een collega zorgverlener, dan zal dit altijd volledig anoniem gebeuren. (zonder naam, adres, geboortedatum en alle andere persoonlijke gegevens ).

Elk eventueel ander gebruik van uw gegevens zal altijd volledig geanonimiseerd gebeuren; d.w.z. zonder naam, adres, geboortedatum en andere persoonlijke gegevens.

 

 

Bescherming van uw gegevens

 

In mijn praktijk zal ik uiterste zorg toepassen om uw gegevens te beschermen ter voorkoming dat onbevoegden toegang krijgen tot uw medische gegevens. Deze gegevens betreffen alleen uw naam, adres, woonplaats, klantnummer en/of geboortedatum, datum van behandeling en een (neutrale) omschrijving van de behandeling.

Deze gegevens verwerk ik niet digitaal, maar geschreven op papier en in een afgesloten ruimte bewaard.

 

 

 

 

Behandelovereenkomst cliënt / kind:


Afspraken behandelingen/ sessies·          

 
 

Vertrouwelijkheid

 

Betaling en kosten

 

Vergoeding van de therapie

 

Aansprakelijkheid

 
 

De therapeut is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geld dat beide ouders (indien zij beiden het ouderlijk gezag hebben) door middel van een handtekening akkoord moeten gaan met de therapie. In het geval van ondertekening door één van de gezaghebbende ouders, draagt deze er voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de therapie en hier zijn/haar toestemming voor geeft door ondertekening van de behandelovereenkomst. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, als hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

 

Wanneer u komt voor een behandeling / sessie en/of cursus dan gaat u akkoord met deze behandelovereenkomst.