Over uw dossier, de wet en uw privacy
Als zorgverlener heb ik een beroepsgeheim (geheimhoudingsplicht) en ben ik de enige die toegang heeft tot uw medische gegevens. Ik zal nooit enige medische informatie van u delen met iemand anders (bijvoorbeeld een andere zorgverlener), tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.
Alleen bij mijn afwezigheid, als er sprake is van waarneming van mijn praktijk door een collega zorgverlener, zal deze collega tijdelijk inzicht krijgen in uw gegevens, mits u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Dit zal alleen gebeuren met een collega die ook voldoet aan dezelfde geheimhoudingsplicht en regels ter bescherming van uw medische gegevens.
Mocht ik advies willen vragen over uw casus met een collega zorgverlener, dan zal dit altijd volledig anoniem gebeuren. (zonder naam, adres, geboortedatum en alle andere persoonlijke gegevens).
Elk eventueel ander gebruik van uw gegevens zal altijd volledig geanonimiseerd gebeuren; d.w.z. zonder naam, adres, geboortedatum en andere persoonlijke gegevens.

Bescherming van uw gegevens
In mijn praktijk zal ik uiterste zorg toepassen om uw gegevens te beschermen ter voorkoming dat onbevoegden toegang krijgen tot uw medische gegevens. Deze gegevens betreffen alleen uw naam, adres, woonplaats, klantnummer en/of geboortedatum, datum van behandeling en een (neutrale) omschrijving van de behandeling.
Deze gegevens verwerk ik niet digitaal, maar geschreven op papier en in een afgesloten ruimte bewaard.

Behandelovereenkomst cliënt / kind
Afspraken behandelingen/ sessies
• De basis van het therapeutische werk is de gelijkwaardigheid tussen de therapeut en de cliënt en gebaseerd op zelfverantwoording.
• De therapeut werkt o.a. met de spiertest en andere behandelvormen om blokkades zichtbaar te maken. De spiertest en andere behandelvormen zijn niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.
• De therapie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.
• De therapie is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen.
• De therapie vervangt nooit controles van huisarts en/of specialist, indien de cliënt onder behandeling is van huisarts en/of specialist
• De therapeut adviseert nooit om medicijnen te stoppen, te verminderen, of deze door andere substanties te vervangen. Voorgeschreven medicatie is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de voorschrijver; de huisarts en/of specialist bij wie de cliënt / kind onder controle is.
• De therapeut kan om het proces te ondersteunen, voeding, supplementen, remedies, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de therapeut op te volgen.
• De therapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de behandeling, slechts voor de handelingen die zij tijdens het consult verricht en of zij volgens behandelovereenkomst werkt.
• U als beide ouders/verzorgers geeft toestemming voor het verlenen van de therapie Neuro Energetisch Kinesiologie, Energetische en/of Alternatieve geneeswijze.
• De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk.
• Tijdens de eerste afspraak wordt er een anamnese afgenomen waarin vragen worden gesteld over uw klacht(en), uw medische voorgeschiedenis, uw leefgewoontes e.d.
• De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen/sessies, waarin telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. Relevante wijzigingen en informatie worden steeds in een behandelverslag vastgelegd.
• Tijdens deze gesprekken wordt in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.
• De ouder /verzorger /cliënt / kind is zich ervan bewust dat consultering en behandeling van de therapeut plaatsvindt op grond van een inspanningsovereenkomst. Dat betekend dat resultaten niet gegarandeerd kunnen worden.
• De therapie mag niet worden beschouwd als (vervanging van) medische diagnostiek en behandeling. Indien de cliënt onder medische behandeling is, wordt geadviseerd met de behandelende arts/hulpverlener te overleggen of er een behandeling Neuro Energetisch Kinesiologie, Energetische en/of Alternatieve geneeswijze (on)wenselijk is.
• Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan 4 weken niet in staat is zelf de behandelingen/sessies uit te voeren, kan zij de cliënt voorstellen aan een collega-therapeut die eventueel met instemming van de cliënt de behandelingen overneemt.

Vertrouwelijkheid
• De therapeut stelt de belangen van de cliënt / kind centraal in de therapie.
• Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als de cliënt /beide ouders/verzorgers / kind daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
• De gegevens worden beschermd opgeslagen.
• De cliënt / beide ouders / verzorgers / kind heeft het recht op inzage, wijzigingen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens.
• Circle of Balance verwerkt uw gegevens onder andere: om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren aan de hand van uw hulpvraag; om met u te communiceren in de praktijk; voor en/of tijdens cursussen en via e-mail, telefonisch of via andere media; om een nota op te stellen die u zelf kunt indienen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, adres, geboortedatum, datum van behandeling, factuurnummer, omschrijving van de behandeling en de kosten van het consult.

Betaling en kosten
• De beide ouders / verzorgers / kind wordt vooraf geïnformeerd over de kosten per behandeling/sessie.
• De kosten van de therapie zijn zichtbaar opgehangen in de behandelkamer.
• De kosten van de behandeling/sessie wordt na de behandeling contant betaald.
• Bij verhindering zal de cliënt/ouder/verzorger minimaal 24 uur van te voren afzeggen, anders wordt er € 50,- in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd .

Vergoeding van de therapie
• Behandelingen/sessies worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Aansprakelijkheid
• De behandeling bij Circle of Balance zijn geen vervanging voor reguliere medische begeleiding in welke vorm dan ook. Cliënten blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. Het ondergaan van behandelingen is een vrije keuze.

De therapeut is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geld dat beide ouders (indien zij beiden het ouderlijk gezag hebben) door middel van een handtekening akkoord moeten gaan met de therapie. In het geval van ondertekening door één van de gezaghebbende ouders, draagt deze er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de therapie en hier zijn/haar toestemming voor geeft door ondertekening van de behandelovereenkomst. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, dat hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Wanneer u komt voor een behandeling / sessie en/of cursus dan gaat u akkoord met deze behandelovereenkomst.

Scroll naar boven